top of page
주소

 

미시간 나눔장로교회 (Michigan Nanum                                            Presbyterian Church)
5560 McCarty Rd, Saginaw, MI 48603

전화 

 

989-607-9555 (교회) / 714-904-0036 (목회자)

예배시간

 

주일예배: 오전 11:00

주일학교예배: 오전 10:30

수요저녁예배: 밤 8:00

새벽기도회: 새벽 6:30 (화 - 금)

​*주일예배는 영어로 동시통역되고 있습니다. 

감사합니다. 곧 답변 드리겠습니다.

bottom of page